Варчук Ілона Вячеславівна

Резюме

 

Доцент кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки

Замісник завідувача кафедри з методичної роботи, науковий секретар кафедри.

Scopus Author ID: 57144635700 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57144635700&zone=)

Researcher ID: H-8353-2018 (https://www.researcherid.com/Workspace.action)

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vrCs_AoAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0003-0472-7170 ( https://orcid.org/0000-0003-0472-7170)

2008 - 2013 рр. студентка Вінницького національного технічного університету.

2013 р. - переможець ІІІ Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів.

30 листопада 2013 р. закінчила Вінницький національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та здобула кваліфікацію магістра з екології.

2013-2016 рр. аспірантка Вінницького національного технічного університету.

З 03 вересня 2015 року асистент кафедри КЕЕМІГ. З 03 вересня 2017 року старший викладач кафедри САКМІГ. 

Автор 22 публікацій. Автор 2 публікацій у Scopus виданнях з цитуванням.  Брала участь у 3 госпдоговірних НДР, 14 наукових конференціях, у т. ч. 10 міжнародних. Співавтор 2 начальних посібників та 3 методичних посібників. Отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Пройшла підвищення кваліфікації у 2016 році на підприємстві ТОВ"Аналітика" на тему: «Інформаційні технології та математичні методи обробки даних моніторингу»,

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації на міжнародному інтенсивному тренінгу "IBM Bootcamp 2017" (англійською мовою), що вперше проводився в Україні на базі КПІ. За результатами випробувань отримала міжнародні сертифікати IBM та Tableau з технологій аналізу даних.

Закінчила аспірантуру Вінницького національного технічного університету в 2016 році за спеціальністю 05.13.06 – "Інформаційні технології".

В 2017 у спеціалізованій вченій раді Д 05.052.01 ВНТУ захистила дисертацію «Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. 

Викладає дисципліни "Технології та системи обробки даних", "Моніторинг довкілля", "Екологічна статистика",  "Екологічна кібернетика",  "Моделювання та прогнозування стану довкілля", "Системний аналіз", "Дискретна математика", "Теорія ймовірностей та та математична статистика",  "Моделювання систем", "Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем", "Моделювання екологічних та соціально-економічних систем", "Математична логіка та теорія алгоритмів".

Наукові інтереси: технології обробки просторових даних та побудова аналітичних геоінформаційних систем.